Op deze manier kunnen specialist dyslexie bij uw kind behandelen

Heeft uw kind hulp nodig omdat hij of zij dyslexie heeft? Dan is het belangrijk dat zij werken aan technisch lezen en het beter leren spellen. Zodra iemand moeite heeft met schrijven, lezen en spelling is het raadzaam om aan te kloppen bij een specialist, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, die dyslexie kan behandelen. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.

Ik denk dat mijn kind dyslexie heeft: wat houdt het in en is het te behandelen?

Heeft uw kind op school moeit om mee te komen? Dan is er een kans dat dyslexie de oorzaak is. Kies dan voor de dyslexiebehandelingen van Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal en laat een onderzoek uitvoeren om na te gaan of uw kind dyslexie heeft. U wilt toch ook dat de problemen zo effectief en snel mogelijk worden opgelost? Dit betekent dat het technisch lezen en/of de spelling moeizaam gaat bij een kind, terwijl hij of zij wel voldoende intelligentie heeft. Het is belangrijk om dyslexie te laten behandelen bij een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, waarbij men kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

Lezen en schrijven, het zijn belangrijke vaardigheden die u levenslang nodig heeft. Wanneer u merkt dat uw kind daar moeite mee heeft, is het verstandig om zo snel mogelijk aan de bel te trekken. Het effectief behandelen van dyslexie kan in de toekomst belemmeringen voorkomen en zullen de gevolgen van dyslexie beperkt blijven. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.